Wednesday, 1 February 2017

Quote of the day #0098

Never too old, never too bad, never too late, to start from scratch once again.
Không bao giờ là quá già, không bao giờ là quá xấu, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.

Tuesday, 31 January 2017

Quote of the day #0097


Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.
Hãy tha thứ cho người khác bởi vì họ không xứng đáng được tha thứ mà bởi vì bạn xứng đáng được hưởng hòa bình.

Monday, 30 January 2017

Quote of the day #0096


Try a thing you haven't done 3 times:
Once, to get over the fear of doing it.

Twice, to learn how to do it. 

Third, to figure out whether you like it or not
Hãy thử lại một điều mà bạn đã không thực hiện trong 3 lần: 
Thứ nhất, vượt qua nỗi sợ hãi để làm việc đó. 

Thứ hai, học cách làm thế nào để làm việc đó. 

Thứ ba, tìm hiểu xem bạn có thích công việc đó hay không.

Quote of the day #0095


There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure
Chỉ có một điều làm cho giấc mơ không đạt được đó là nỗi sợ hãi thất bại

Monday, 23 January 2017

Quote of the day #0094


People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing, that's why we recommend it daily.
Người ta thường nói động lực thì không được kéo dài. Vâng, cũng giống như là đang tắm, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên có nó hằng ngày.


Wednesday, 18 January 2017

Quote of the day #0093


When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
Khi chúng ta không còn có thể thay đổi một tình huống thì chúng ta đã có thử thách để thay đổi chính mình.  

Quote of the day #0092


There is no elevator to success. You have to take the stairs.
Không có thang máy để đi đến thành công mà bạn phải đi từng bước bậc thang

Thursday, 12 January 2017

Quote of the day #0091


Falling down is how we grow. Staying down is how we die.
Vấp ngã là cách chúng ta trưởng thành. Ở lại là cách chúng ta chết

Quote of the day #0090


In the end, we only regret the chances we didn't take.
Cuối cùng, chỉ có ta là hối tiếc cơ hội mà mình không nắm bắt được nó.

Quote of the day #0089


Only do what your heart tells you
Chỉ làm cái điều mà con tim bạn mách bảo